POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Od dnia 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), w sprawie ochrony przetwarzania danych osobowych osób fizycznych.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest MATRYK MEBLE Marek Grabowski z siedzibą w Twardogórze, 56-416, ul. Partyzantów 43.

3. Niezbędne podanie danych osobowych do zawarcia umowy zakupu: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, kod pocztowy i miasto, ulica i numer domu. Podane wyżej wymienione dane osobowe pozwolą zrealizować zamówienie i skontaktować się z Państwem w sprawie przebiegu zamówienia. Udostępnienie przez Państwa danych
osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak oznacza niezrealizowanie zamówienia.

4. Dane osobowe podane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

5. Dane osobowe przetwarzają tylko i wyłącznie osoby upoważnione.

6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione firmie spedycyjnej w celu przekazania zamówionych przez Państwa towarów na wskazany adres, a także podmiotom zapewniającym usługi płatnicze.

7. MATRYK MEBLE MAREK GRABOWSKI przechowuje dane osobowe i dokumenty przez czas realizacji Państwa zamówienia. W celu rozliczalności Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres spełniający wymogi prawne, umożliwiający kontrolę przez organy publiczne.

8. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: hurtowniamatryk3@wp.pl lub pod numerem: 695 791 023.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności sklepu.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu ( więcej informacji )