1. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu towarów zakupionych na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny zwrotu zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta art. 27.

2. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia potwierdzenia odbioru przesyłki.

3. Klient może odstąpić od Umowy, składając formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić towar bądź towary na własny koszt.

5. W przypadku zwrotu, towar ma być w stanie nie zmieniającym jego właściwości i charakteru.

6. Zwracany towar przez Klienta powinien być w oryginalnym opakowaniu.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu ( więcej informacji )